Hostel HVAR OUT

Lokacija: HVAR, Burak
Adresa: Kroz Burak 32
Tel: +385 (0)21 717 375; (0)98 217 835
E-mail:
web: www.hvarouthostel.com

 

| Soba - 2(6x)

| Soba - 10(1x)