Hostel THE SHAKA

Lokacija: HVAR, Trg Sv. Stjepana
Adresa: Marina Blagaića 8
Tel: ++385 742 029, 092 233 6368
E-mail:

 

| Soba - 11(1x)

| Soba - 6(1x)

| Soba - 3(1x)

| Soba - 5(1x)